- FAQ
Veelgestelde vragen

Clemy Brenneker Hypnotherapeut/NLP-Master

Ben je erkend?

Ja, ik heb de volgende registraties:

• RBCZ: erkend registertherapeut

• NBVH: erkend hypnotherapeut

• VEKTIS: AGB code zorgverlener en praktijk

• Wkkgz , TCZ, SCAG

• KvK geregistreerd


2. Welke opleidingen heb je gehad?

• HBO maatschappelijk werk

• Voortgezette opleiding social casework (post HBO)

• Ericksoniaanse Hypnotherapie

• Kaderopleiding hypnotherapie

• NLP masters

• Oplossingsgerichte psychotherapie

• Cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte gedragstherapie

• Systeemtheorie en systemische ouderbegeleiding

• Medische hypnose


3. Hoe ziet de behandeling eruit?

Meestal maak ik wekelijkse of tweewekelijkse afspraken bij de start van de behandeling. We stemmen met elkaar af wat het beste bij je past. Daarna zullen we de frequentie zo snel mogelijk verlagen. Regelmatig zullen we je vooruitgang evalueren. Aangezien er vaak sprake is van een intensief, kortdurend en krachtig therapietraject, mag zeker na 5 sessies opmerkelijke vooruitgang verwacht worden. De behandelingen nemen gemiddeld 5 tot maximaal 10 sessies in beslag. Soms kunnen we na 2 afspraken afronden.


4. Hoe zit het met de privacy en kwaliteitseisen?

• De cliëntendossiers zijn beveiligd. Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder schriftelijke toestemming.

• De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega-therapeut die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden. De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteitscontrole. Samen met de zorgverzekeraars en de consumentenbond wordt hierop toegezien. Zie voor meer informatie de site van de NBVH.

• Als praktijkhouder leg ik een cliëntendossier aan en voldoe ik aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het betreffende document wordt u op verzoek toegestuurd.


5. Moet ik in hypnose geloven om bij jou in behandeling te komen?

Nee, om voor behandeling bij mij in aanmerking te komen hoef je niet in hypnose te geloven. Ik stem mij af op wat bij jou en jouw belevingswereld past. Een goede behandeling begint met het opbouwen van een vertrouwensrelatie, van daaruit gaan we op zoek naar welke wijze van behandelen het best bij je past; hypnose kan daarvan deel uitmaken, maar het hoeft niet. Door mijn professionele achtergrond kan ik uit een arsenaal aan behandelmethodes putten.


6. Wat doet de beroepsvereniging NBVH?

De beroepsvereniging komt op voor de belangen van de beroepsbeoefenaren en hun cliënten. Ik raad je aan om de site van de NBVH te bezoeken, daar vind je ook antwoord op veel vragen.


7. Wat houden je overige behandelingen in?


SOLK:

  Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten en lichamelijke klachten waarvoor medische behandelingen ontoereikend zijn, kunnen vaak uitstekend behandeld worden d.m.v. medische hypnose. Vooral kinderen boeken hiermee snel resultaat . Zie ook: http://medischehypnose.nl/

Oplossingsgerichte therapie:

Deze therapie is doelgericht: je begint met het omschrijven van het beoogde eindresultaat. Dat doe je samen met de mij. Daardoor maak je meteen een ‘vliegende start’. Je onderzoekt niet zozeer de oorzaak van je probleem, maar je onderzoekt wat je (eerdere) oplossingsstrategieën zijn en hoe je die nu kunt inzetten. Oplossingsgerichte therapie is – als je het goed toepast – zeer succesvol en bovendien een aangename behandelmethode. Zie: http://www.oplossingsgerichte-therapie.nl/

Cognitieve gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor je de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Zie: http://www.ggzgroep.nl/behandeling/cognitieve-gedragstherapie

Systeemtheorie:

Kort gezegd gaat de systeemtheorie er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder, dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub of met hun kinderen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus erg contextgevoelig. Zie http://www.systeemtheorie.nl/systeemtheorie.php

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een prima behandeling om nare ervaringen te verwerken. Bij EMDR werken we met oogbewegingen, terwijl je focust op een herinnering of angst. Je bent afwisselend in en uit de ervaring, hierbij wordt weinig gesproken. Ik leid je daarbij via een procedure door de ervaringen heen totdat je merkt dat de ‘lading’eraf is. Zie http://www.emdr.nl/EMDRinfo.htm


8. Heb je wat praktijkvoorbeelden?


Praktijkvoorbeeld 1

Werksituatie: Je kruipt in je schulp als je leidinggevende je aanspreekt op je functioneren. In hypnose kom je erachter dat dit te maken heeft met de wijze waarop je vader je vroeger corrigeerde. Je leert in hypnose om deze ervaring een plek te geven en los te koppelen van je werksituatie. Gevolg: je voelt je bevrijd. Via NLP kun je leren om de leidinggevende die je in je beleving te groot maakte, weer klein te maken.

Praktijkvoorbeeld 2

Slaapproblemen: Kind durft niet in te slapen. In het verleden is er ingebroken in huis. In hypnose gaat het kind weer door deze ervaring heen, maar nu met een goede afloop. Gevolg: de inbraak in het verleden is niet ongedaan gemaakt, maar de emotionele lading, de stress, is verminderd. Bij jonge kinderen wordt ook met sprookjes-en verhalentherapie en tekeningen gewerkt.

Praktijkvoorbeeld 3

Dwanggedrag: Een kind moet elke avond 50 keer de trap op en af voordat het naar zijn slaapkamer mag. Via oplossingsgerichte psychotherapie leert het kind vanuit zijn eigen succesvolle ervaringen met het vinden van oplossingen deze toe te passen op dit dwanggedrag. Deze methode is ook van toepassing op volwassenen met dwanggedrag (o.a. poetsdwang).

Praktijkvoorbeeld 4

Man met buikpijnklachten is na medisch onderzoek verwezen. Hij ontdekt in hypnose dat zijn klacht ontstaan is na een ingrijpende gebeurtenis; verwerkt deze gebeurtenis met mijn hulp en na het aanleren van een op hem toegesneden zelfhypnose oefening is hij vrij van klachten.

Praktijkvoorbeeld 5

Een vrouw met rookverslaving ontdekt in hypnose dat ze in haar puberteit begon met roken om erbij te horen. Via NLP kan ze deze belemmerende overtuiging deleten en vervangen door helpende overtuigingen en gewenst gedrag inoefenen.


KvK nummer: 64491080 - NBVH lid nr: 92186R - RBCZ reg nr: 403033R

AGB code prakrijk:90(0)04503 AGB code zorgverlener 90025650 Tuchtrecht: stichting TCZ (/www.tcz.nu) en SCAG ( voor klachten en geschillen ) - Tuchtrecht: stichting TCZ Geregistreerd bij http://medischehypnose.nl/

WordPress Theme built by Shufflehound. © Hypnotherapie & NLP Beesd - 2018